ReadyPlanet.com


แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน นอนดอยอินทนนท์ โปรโมชั่นสุดฮอท


แพ็คเกจทัวร์ เชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน นอนดอยอินทนนท์

ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน  พืชสวนโลก  ผาช่อ

วันที่ 1 พระตำหนักภูพิงค์ ดอยปุย ดอยสุเทพ พระธาตุดอยคำ พืชสวนโลก หรือ สวนสัตว์เชียงใหม่  นอนดอยอินทนนท์
08.00 น. รับจากที่พักในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ หรือ สนามบินเชียงใหม่
-  เที่ยวชมพระตำหนักภูพิงค์ สวนกุหลาบ ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ฯลฯ
-  เที่ยวหมู่บ้านม้งดอยปุย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชมสวนดอกไม้ เลือกซื้อของฝาก
-  นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
-  รับประทานอาหารกลางวัน
-  เที่ยวอุทยานราชพฤษณ์ พืชสวนโลกชมความสวยงามของหอคำหลวง ไม้ดอกไม้ประดับมากมาย
- ขึ้นเที่ยววัดพระธาตุดอยคำ นมัสการขอพรพระเจ้าทันใจ มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนจำนวนมากได้ไปบนบานและประสบความสำเร็จตามที่ขอพร โดยการแก้บนจะแก้บนด้วยพวงดอกมะลิ
-  เดินทางไปดอยอินทนนท์ เที่ยวน้ำตกวชิรารเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ น้ำจะดิ่งจากผาด้านบนตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ในช่วงที่มีน้ำมากละอองน้ำจะสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณรู้สึกได้ถึงความเย็นและ ชุ่มชื้น
17.00 น. ส่งเข้าที่พักบนดอยอินทนนท์สถานีเกษตรหลวงดอยอินทนนท์พักผ่อนเดินชมโครงการหลวง
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นโครงการหลวง ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ดอยอินทนนท์ พระธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ตลาดม้ง ผ่าช่อ หรือบ้านถวาย
07.00 น. รับจากที่พักบนดอยอินทนนท์ ชมจุดสูงสุดแดนสยาม ยอดดอยอินทนนท์ เดินชมเส้นทางธรรมชาติอ่างกาเป็นสะพานไม้มีความยาวประมาณ 360 เมตร ชมต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปียืนต้นอยู่ท่ามกลางเศษซากไม้ที่ไม่ค่อย ผุสลายตัวที่ทับถมกันอยู่บนดิน ชม ข้าวตอกฤาษี ต้นกุหลาบพันปี มีสภาพอากาศ หนาวเย็นตลอดปีและยังเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ อดีตเจ้าเมืองเชียงใหม่ ่และเป็นที่ตั้งของสถานีเรด้าของกองทัพอากาศไทย
-  นมัสการ พระธาตุ นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริพระมหาธาตุทั้ง 2 องค์นี้มีรูปทรงคล้ายคลึงกัน คือมีฐานเป็นรูป 12 เหลี่ยม มีระเบียงแก้วโดยรอบเป็น 2 ระดับ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปบูชา รอบบริเวณสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์โดยรอบได้อย่างสวยงาม
-  เที่ยวตลาดม้ง  ผักผลไม้เมืองหนาว ดอกไม้เมืองหนาว
-  รับประทานอาหารกลางวัน ร้านอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
-  เดินทางกลับ เที่ยวผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง หรือ แวะเที่ยวหมู่บ้านหัตถกรรมบ้านถวาย เป็นแหล่งศิลปหัตถกรรมชั้นยอดของเมืองเชียงใหม่ ที่สร้าง ผลงานไม้แกะมากมาย ส่งออกขายทั้งไทยและต่างประเทศ ชมงานไม้ งานแกะสลักไม้ หรืองานประดิษฐ์จากไม้ เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียงเป็นระยะเวลานาน มีความสวยงาม ประณีต และเป็นงานที่ทำขึ้นด้วยมือ (Hand Made) ผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตลอดระยะเวลา 40 กว่าปีที่ผ่านมา
-  ซื้อของฝากจากเชียงใหม่ อาทิ แคบหมูไส้อั่ว แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม ฯลฯ
17.00 น. ส่งสนามบินเชียงใหม่ เดินทางโดยสวัสดิ์ภาพ

 จอง เที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์เชียงใหม่ ออนไลน์ 2 วัน 1 คืน สำหรับคนไทย  ไม่รวมไกด์

- private tour ไม่รวมไกด์ 3,900 บาท/คน MINIMUM 2 PERSONS  
- private tour ไม่รวมไกด์ 2,500 บาท/คน MINIMUM 8 PERSONS 

สิ่งที่รวมไว้ด้วย ในค่าบริการ
•  ที่พัก 3 ดาว ในตัวเมืองเชียงใหม่ พร้อมอาหารเช้าแบบบุปเฟ่ต์
•  ลูกค้าเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป รวมอาหารเที่ยง ตามที่ระบุไว้
•  สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป ใช้รถตู้ วีไอพี  และ สำหรับ 2-3 ใช้รถเก๋ง
•  บริการรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ 
•  ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ตามแพ็คเกจทัวร์ 
•  ขันโตกดินเนอร์ คุ้มขันโตก ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ หรือ ตามที่ระบุ
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
•  น้ำเปล่า 

สิ่งที่ไม่รวม ในค่าบริการ
•  ไกด์ นำเที่ยว (ลูกค้าสามารถแจ้งความต้องการเพิ่มได้)
•  อาหารเย็น (ขันโตกดินเนอร์ 2-3 ท่านเพิ่มท่านละ 450 / 4 ท่านขึ้นไปเพิ่มท่านละ 400 บาท)
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่มในห้องพัก ค่าทิป ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่นไนท์ซาฟารี สวนสัตว์กลางคืน อาหาร เที่ยง อาหารเย็นที่ไม่ได้ระบุ
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน

หมายเหตุ
•  แพ็คเกจทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยว  
•  เป็นการเที่ยวแบบส่วนตัว เฉพาะกลุ่มเท่านั้น (Private Tour)
•  ชาวต่างชาติมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม เช่น อุทยานแห่งชาติ สวนสัตว์เชียงใหม่ อื่นๆ

บริการโดยคนเชียงใหม่ ด้วยความจริงใจ ในบริการ เที่ยวแพ็คเกจไหนก็คุ้ม
สอบถามทัวร์เที่ยวเชียงใหม่ ภาคเหนือ ทัวร์ดอย หรือจองเชียงใหม่ทัวร์ออนไลน์ 
Tel : 082 319 1919 , Line : cnxtouronline

สอบถามทัวร์ เที่ยวเชียงใหม่ เพิ่มเติม หรือ จองเชียงใหม่ ทัวร์ ออนไลน์ Tel : 084 2288 000
หมายเหตุ 
***โปรแกรมและราคาท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง


กลับไปจองทัวร์เชียงใหม่ กับ เชียงใหม่-ทัวร์-ออนไลน์ หน้าแรกผู้ตั้งกระทู้ cnxtouronline :: วันที่ลงประกาศ 2015-08-22 11:53:40


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล