ReadyPlanet.com


เตรียมตัวก่อนเที่ยวเชียงใหม่


 ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือ เวียงพิงค์ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายเมื่อ พ.ศ. 1839๑๘๓๙ ราชวงศ์นี้ได้ปกครองต่อมายาวนาน 200 ปี เมืองนี้จึงตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าใน พ.ศ. 2101 ต่อมาในปี พ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินมหาราชขับไล่พม่าจน
พ่ายแพ้ไป เชียงใหม่ จึงรวมเข้าในอาณาจักรสยามนับแต่นั้นมา ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เชียงใหม่ มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช
และเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เชียงใหม่เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลพายัพ และ
เป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบัน เชียงใหม่ นับเป็นเมืองใหญ่และสำคัญที่สุดของ ภาคเหนือ และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้

โดยทั่วไปแล้วพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะและภูเขามีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง อาณาเขตของ จังหวัด
เชียงใหม่ ทิศเหนือติดต่อกับรัฐเชียงตุงของ สหภาพพม่า ทิศใต้ติดต่อ กับ จังหวัดลำพูน และตาก ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดเชียงราย ลำปาง และ ลำพูน

 ผู้ตั้งกระทู้ คนเดินทาง :: วันที่ลงประกาศ 2016-11-17 10:34:06


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล